Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2019

Informuję, iż w dniu 28.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2019. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 12.2019 z dnia 01.02 2019 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz stronie internetowej urzędu poniżej.
Jednocześnie informuję, iż do konkursu przystąpiło 12 organizacji, które złożyły 22 oferty. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie przez Komisję konkursową. 
Wyniku konkursu.     

 

Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina

Podziel się:

Jakość powietrza: