Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2021

Informuję, iż w dniu 05.01.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2021. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz stronie internetowej urzędu poniżej.
Jednocześnie informuję, iż do konkursu przystąpiło 7 organizacji, które złożyły 10 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie przez Komisję konkursową. 

Wyniki konkursu.

 

Wójt Gminy Łącko
(-) Jan Dziedzina

Podziel się: