Wyniki ankiety dotyczącej budowy obwodnicy Łącka

W związku z zakończeniem głosowania w Ankiecie na temat budowy obwodnicy Łącka, poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

Znacząca przewaga osób głosujących, oddała głos „za” budową obwodnicy, co pokazuje, że inwestycja ta jest potrzebna.

W ankiecie udział wzięło 362 mieszkańców, co w skali całej Gminy pokazuje, że pomimo zapowiedzi, nie cieszyła się ona zbytnim zainteresowaniem.

Przypominamy, że Ankieta ta była dostępna przez okres od 6 lutego 2023 do 28 lutego 2023 na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko oraz na profilu facebookowym Gminy Łącko.

Ankieta - obwodnica