Wynik naboru

Łącko, dnia 30 stycznia 2019r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŁĄCKO

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, została wybrana Pani Danuta Wierzycka, zamieszkała w miejscowości Zbludza.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Danuta Wierzycka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska głównego księgowego, co zostało potwierdzone wynikami testu i rozmową kwalifikacyjną.

 

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Centrum

                                                                                                                                                 Usług Wspólnych Gminy Łącko

                                                                                                                                                           Lucyna Citak

Podziel się: