Wybory do Izb Rolniczych 2023 r. – obsadzenie mandatów

Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. § 14 pkt 3, oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 174 w Łącku z dnia 04.09.2023 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 174, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 174 w Łącku bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r. Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w terminie do 04.09.2023 r. zarejestrowano 2 kandydatów co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Zgodnie z powyższym w dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 174 w Gminie Łącko w powiecie nowosądeckim członkami Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej zostali:

Pan Krzysztof Kurzeja,

Pan Krzysztof Chlipała.