Wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z terenu WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1