Wójt Jan Dziedzina i Rada Gminy złożyli dziś ślubowanie

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Łącko odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łącko zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, podczas której wójt i nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

Posiedzenie otworzył Jan Klimek jako najstarszy wiekiem radny, który następnie oddał głos Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej Wojciechowi Jamro. Ten, po gratulacjach złożonych wójtowi w związku z wyborem na kolejną kadencję oraz radnym, którzy głosami mieszkańców zwyciężyli w swoich okręgach wyborczych, wręczył akty powołania na radnych, które otrzymali:

Biel Kazimierz – Radny z Jazowska i Łazów Brzyńskich

Drabik Paweł - Radny z Brzyny i Zarzecza

Gromala Tomasz - Radny z Zabrzeży

Janczura Teresa – Radna z Łącka

Jodłowski Marek - Radny z Kadczy

Klimek Jan – Radny z Jazowska

Kurzeja Tadeusz – Radny z Zagorzyna

Majerska Elżbieta – Radna z Maszkowic

Mąka Jan - Radny z Woli Kosnowej i Woli Piskulinej

Mrówka Jan - Radny z Łącka

Pasiud Adrian – Radny z Czerńca

Słowik Maria – Radna z Obidzy

Sopata Elżbieta – Radna z Czarnego Potoku i Szczereża

Wąchała-Gawełek Bernadetta – Radna z Łącka

Więcławek Rafał – Radny z Kiczni

 

Na końcu akt powołania otrzymał Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko.

Następnie radny senior odczytał rotę ślubowania i każdy z nowo wybranych radnych złożył przysięgę, po czym ślubowania dokonał wójt Jan Dziedzina.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy. Po podliczeniu głosów przez komisję jednogłośnie nową Przewodniczącą Rady Gminy Łącko została radna Elżbieta Majerska.

Następnie przystąpiono do wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łącko. Na te funkcje, również w głosowaniach tajnych zostali wybrani Jan Mrówka i Tadeusz Kurzeja.

W dalszej części dokonano wyboru przewodniczących gminnych komisji oraz ich składów osobowych.