Wójt Gminy Łącko z jednogłośnym absolutorium

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Łącko odbyła się LVII sesja Rady Gminy Łącko, podczas której Wójt Gminy Jan Dziedzina jednogłośnie otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, wójt Jan Dziedzina przedstawił obszerny Raport o stanie Gminy Łącko za 2022 rok, w którym zaprezentował przedsięwzięcia i działania podejmowane w Gminie Łącko na przestrzeni ostatniego roku, a także przedstawił informację o finansach i wykonaniu budżetu za 2022 rok.
Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań oraz ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez Wójta, a jednocześnie wyraz rocznej oceny jego działalności w zakresie realizacji budżetu.
Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że Budżet Gminy Łącko w 2022 r. został wykonany prawidłowo.
W imieniu Rady Gminy Łącko podziękowania za dotychczasowe działania i współpracę skierowała Przewodnicząca Bernadetta Wąchała-Gawełek, która serdecznie pogratulowała Panu Wójtowi owocnej pracy oraz życzyła dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Łącko i jej mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Pani Elżbieta Majerska i Pan Tadeusz Kurzeja wręczyli Wójtowi i Pani Skarbnik Edycie Marczyk symboliczne bukiety kwiatów z okazji udzielenia absolutorium.