Wizytacja Posła Jana Dudy w Gminie Łącko

W dniu dzisiejszym w naszej gminie gościł Poseł na Sejm RP – Pan Jan Duda. Celem jego wizyty było spotkanie się z przedstawicielami sadowników z terenu naszej gminy oraz omówienie spraw bieżących.

Ponadto, Poseł wraz z Wójtem Janem Dziedziną udali się na plac budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, a także wraz z łąckim Proboszczem odwiedzili niedawno zakończoną inwestycję, jaką był remont Domu Parafialnego w Łącku. Proboszcz Czesław Noworolnik zaprezentował również postępy prac jakie można zaobserwować na Kościele Parafialnym, gdzie trwają roboty związane z wymianą pokrycia dachowego. Inwestycja ta realizowana jest dzięki współfinansowaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska- Regionalnego Konserwatora Przyrody w związku z projektem pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.

Zdjęcie 1 Wójt Jan Dziedzina z Posłem Janem Dudą na placu budowy CKiEM w Łącku.
Zdjęcie 2 Wójt Jan Dziedzina z Posłem Janem Dudą i ks. Czesławem Noworolnikiem obserwujący remont dachu łackiego kościoła
Zdjęcie 3 Wójt Jan Dziedzina z Posłem Janem Dudą i ks. Czesławem Noworolnikiem w wyremontowanym Domu Parafialnym w Łącku