Wizytacja Marszałka Małopolski w Gminie Łącko

W dniu wczorajszym w naszej gminie gościł Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski. Celem jego wizyty było nie tylko spotkanie się z Wójtem Janem Dziedziną i omówienie spraw bieżących, ale także wizytacja po większych gminnych inwestycjach, które zostały niedawno wykonane bądź aktualnie są prowadzone prace z nimi związane, a których realizacja jest możliwa dzięki środkom pozyskanym właśnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jak już niejednokrotnie zaznaczaliśmy, Gmina Łącko na przestrzeni kilku ostatnich lat jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej, dzięki którym prowadzony jest ogrom inwestycji i przedsięwzięć służących naszej lokalnej społeczności i nie tylko.

Pan Marszałek nie krył uznania co do skuteczności łąckiego samorządu w sięganiu po środki zewnętrzne oraz co do ilości prowadzonych projektów w naszej gminie.

Jak mówił Pan Marszałek „Ostatnie dwa lata, to czas intensywnych działań i realizacji licznych przedsięwzięć, które zmieniły wiele gmin nie do poznania. Z myślą o mieszkańcach, szereg zadań przeprowadzono także w Łącku, Łabowej i Korzennej. Efekty realizacji tych projektów są imponujące. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie pochodzące ze środków unijnych. Z optymizmem patrzę w przyszłość i liczę na dalszą dobrą współpracę z lokalnymi samorządami, tak by prężnie się rozwijały, a Małopolanom żyło się coraz lepiej w ich małych ojczyznach”.

Pan Marszałek wraz z Wójtem oraz Zastępcą Wójta udali się m. in. do nowej oczyszczalni ścieków w Łącku, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku, na plac budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej oraz na zmodernizowany kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku.

 

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM

Podziel się:
Marszałek Małopolski - Witold Kozłowski wraz z Wójtem Janem Dziedziną i Zastępcą Wójta Pawłem Dybcem na placu budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku
Marszałek Małopolski - Witold Kozłowski wraz z Wójtem Janem Dziedziną i Zastępcą Wójta Pawłem Dybcem na placu budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku
Marszałek Małopolski - Witold Kozłowski wraz z Wójtem Janem Dziedziną na placu budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku
Marszałek Małopolski - Witold Kozłowski wraz z Wójtem Janem Dziedziną i Proboszczem łąckiej parafii w zmodernizowanym domu katechetycznym w Łącku
Marszałem z wizytą w nowej oczyszczalni ścieków w Łącku
Wizyta Marszałka Małopolski na zmodernizowanym kompleksie boisk sportowych przy ZSP w Łącku