Wizytacja inwestycji gminnych przez Radnych Gminy Łącko.

W dniu 6 listopada Radni Gminy Łącko wraz z Wójtem i Zastępcą Wójta wizytowali teren gminy, celem obejrzenia inwestycji, jakie zostały oddane do użytku w 2012 r.

Pierwszym miejscem był Zagorzyn, gdzie przy ZSG został oddany do użytku nowy plac zabaw dla dzieci. Rozmowa z panią dyrektor Barbarą Legutko udowodniła, że była to niezwykle potrzebna inwestycja, która jest wykorzystywana nie tylko w trakcie godzin pracy szkoły, ale również w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. Następnie radni odwiedzili kompleks sportowy Orlik w Łącku, z którego chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy Łącka, ale również Kiczni, Zagorzyna, Woli Kosnowej i Piskulinej. Następnie Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku, przy którym również powstał plac zabaw dla dzieci. Dyrektor ZSG w Łącku Barbara Stolarska również podkreśliła wielkie znaczenie tej inwestycji zarówno dla życia szkoły jak i mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Ważną sprawą dla szkoły jest również nowa elewacja, nad którą prace dobiegają już końca. Radni mieli również możliwość zapoznania się z bazą lokalową tych placówek.

Kolejnym punktem programu było Jazowsko, w którym radni odwiedzili nowy budynek szatni przy stadionie sportowym klubu „Budowlani”. Duże przestronne pomieszczenia, wyposażone w szafki oraz kabiny prysznicowe pokazały, że ta inwestycja była naprawdę klubowi potrzebna. Z Jazowska radni pojechali do Brzyny, gdzie w budynku dawnej szkoły podstawowej powstała świetlica dla dzieci i młodzieży, wyposażona w pracownię komputerową oraz salę do zajęć pozalekcyjnych na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Natomiast duża sala mieszcząca się na pierwszym piętrze zostanie wykorzystana na zebrania wiejskie sołectwa Brzyna.

W Obidzy przy tamtejszej Szkole Podstawowej powstał również plac zabaw dla dzieci (podobnie jak poprzednie współfinansowany z ministerialnego programu Radosna Szkoła). W tym również przypadku dyrektor szkoły Krystyna Zygadło podkreśliła, że jest on wykorzystywany nie tylko w godzinach pracy szkoły, ale również poza nimi. Z placu przyszkolnego radni udali się do świetlicy, która powstała w podpiwniczeniu kościoła parafialnego w Obidzy, dzięki pomocy i współpracy z proboszczem ks. Janem Gwoździem, zaś remont i wyposażenie świetlicy m.in. w nowe komputery zostało zrealizowane dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja powyższych zadań była możliwa dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej, budżetu krajowego, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych.

Nowe inwestycje cieszą mieszkańców gminy i utwierdzają w przekonaniu, że były niezwykle potrzebne.

Podziel się:
Plac zabaw w Zagorzynie.
Wizytacja w Zagorzynie.
Boisko wielofunkcyjne Orlik w Łącku.
Plac zabaw w Łącku.
Plac zabaw w Łącku.
Budynek szatni przy boisku sportowym w Jazowsku.
Budynek szatni przy boisku sportowym w Jazowsku.
Plac zabaw w Obidzy.
Plac zabaw w Obidzy.
Świetlica w Obidzy.