Kolejna dotacja dla Gminy Łącko

          10 października 2013 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek Gminy Łącko złożony w ramach II naboru w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łącko” zostanie dofinansowane w kwocie  834 157 zł.

W ramach zadania przebudowany zostanie obecny plac targowy wraz z całą infrastrukturą techniczną polegający na budowie budynku administracyjnego, budynku służby weterynaryjnej z zapleczem do badania zwierząt, budowie dwóch wiat handlowych, dwóch wiat do handlu zwierzętami, siedmiu wiat stanowiących segmenty handlowe oraz budowie miejsc parkingowych. Teren placu zostanie ogrodzony i oświetlony.

Zdjęcie 1 Wizualizacja placu targowego w Łącku.
Zdjęcie 2 Wizualizacja placu targowego w Łącku.
Zdjęcie 3 Wizualizacja placu targowego w Łącku.
Zdjęcie 4 Wizualizacja placu targowego w Łącku.
Zdjęcie 5 Wizualizacja placu targowego w Łącku.