W Jazowsku powstanie Miejsce Obsługi Rowerzystów dla VeloDunajec

Dzięki staraniom władz Gminy Łącko obok Orlika w Jazowsku (na działce nr 593/3) przy istniejącej trasie VeloDunajec powstanie Miejsce Obsługi Rowerzystów, czyli tzw. MOR.

Inwestycja pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych (miejsce obsługi rowerzystów wraz z wyposażeniem) oraz remont drogi rowerowej w miejscowości Jazowsko na działce nr 593/3 obręb 0005 Jazowsko” sfinansowana zostanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, natomiast teren pod budowę nieodpłatnie przekazała Gmina Łącko.

Miejsce Obsługi Rowerzystów wyposażone będzie w zadaszoną wiatę z ławeczkami i stołami. Obok niej zostaną zamontowane stojaki rowerowe, stacjonarny grill oraz przenośna toaleta, całość zostanie też oświetlona latarniami hybrydowymi solarno-wiatrowymi. Zamontowana zostanie również tablice informacyjna z mapą turystyczną, która pozwoli sprawdzić, na jakim etapie trasy znajdują się podróżujący cykliści.

Wartość inwestycji według kosztorysu przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyniesie 160 tys. zł.

Podziel się:
Wizualizacja httpswww.facebook.comvelomalopolska

Jakość powietrza: