Uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa

W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku miła uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku, przy którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, korzystając z realizowanego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz ze środków pochodzących ze sprzedaży dotychczas używanego busa i darowizn dokonało zakupu mikrobusu 9 osobowego Renault Trafic.

        W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Łącko Janusz Klag, a proboszcz Leszek Babraj z parafii św. Marcina w Czarnym Potoku dokonał poświęcenia samochodu.

Prezes Stowarzyszenia „Dolina Dunajca” pani Maria Duda uroczyście przekazała na ręce kierownika WTZ pani Łucji Kurczyńskiej kluczyki z nowo zakupionego samochodu z życzeniami pomyślnej jego eksploatacji.