Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Funduszu im. Braci Potoczków

18 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina wraz z dyrektorem biura Fundacji Sądeckiej  – Przemysławem Bawołkiem w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko wręczyli dyplomy uznania stypendystom Funduszu im. Braci Potoczków. Ceremonii gratulacyjnej towarzyszyła również wypłata I transzy stypendium.

Stypendium na rok szkolny 2018/2019 Kapituła Funduszu Stypendialnego im. J. i St. Potoczków przyznała 17 uczniom z terenu Gminy Łącko, 10 w wysokości 1 000 zł, 6 w wysokości 1 500 zł. i jedno w wysokości 1 200 zł. Stypendia ufundowane zostały przez Fundację Sądecką i Gminę Łącko.

Łącznie w tegorocznej edycji przyznano 119 stypendiów na kwotę 155 500 zł.

Aby otrzymać stypendium wystarczyło złożyć do Fundacji specjalny formularz wraz z niezbędnymi załącznikami w miesiącu wrzesień, kiedy jak co roku prowadzony jest nabór wniosków. W tym roku złożono 347 takich wniosków. Przy ocenie brana jest pod uwagę zarówno średnia ocen, jak i szczególne osiągnięcia, praca w wolontariacie oraz sytuacja materialna rodziny.

Fundusz Stypendialny im. B. Potoczków powstał w 1995 roku u boku Fundacji Sądeckiej. Jego zadaniem jest wspieranie zdolnej młodzieży. Od początku działalności Funduszu pomocą finansową wsparto 4937 uczniów/studentów na łączną kwotę 4 405 550 zł.

Podziel się:

Jakość powietrza: