Uroczyste wręczenie czeków w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Wczoraj w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu wójt Jan Dziedzina odebrał z rąk wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka czek potwierdzający otrzymanie dofinansowania na „Budowę budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza”.

Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynosi 1 mln zł.

Wicewojewodzie towarzyszyli również posłowie Anna Paluch oraz Jan Duda.

Zdjęcie 1 Wręczenie czeków z RFIL w Delegaturze MUW w Nowym Sączu