Uroczysta XXIX sesja Rady Gminy Łącko

Odbywająca się w dniu 21.06.2013 r. XXIX sesja Rady Gminy Łącko, miała urczoczysty charakter głównie ze względu na jej ostatni punkt programu.Było nim podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łącko z tytułu wykonania budżetu Gminy Łącko za rok 2012.

Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łącko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Prezentację wizualną w zakresie realizacji założeń budżetowych i wykonanych inwestycji gminnych przedstawiła zgromadzonym Pani Małgorzata Bochenek – Skarbnik Gminy.

Radni Gminy Łącko jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łącko – Januszowi Klag absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r. Decyzja ta  jednoznacznie  wyraża  akceptację  działalności  finansowej  oraz  uznanie  jej  za  prawidłową  i  nie  budzącą  zastrzeżeń.

„Dziękuję za tak wysoką ocenę i udzielenie absolutorium, zarówno mi jak i współpracownikom, z którymi mogłem realizować ten budżet. To niewątpliwie powód do dumy i satysfakcji. Absolutorium to także wynik dobrej współpracy, za którą dziękuję radnym, Pani Skarbnik i współpracownikom” – powiedział na zakończenie Wójt.

Podziel się:
Radni Gminy Łącko.
Prezentacja Pani Skarbnik Małgorzaty Bochenek.
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.
Podziękowania Wójta Gminy Łącko za wynik głosowania i wzajemną współpracę.