Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Łącko

W dniu 18.06.2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Łącko, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łącko, z tytułu wykonania budżetu Gminy Łącko za rok 2013.


Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łącko. Prezentację wizualną w zakresie realizacji założeń budżetowych i wykonanych zadań inwestycyjnych gminy przedstawiła zgromadzonym Pani Małgorzata Bochenek – Skarbnik Gminy.


Radni Gminy Łącko jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łącko – Januszowi Klagowi absolutorium z wykonania budżetu za 2013r. Wójt podziękował Radzie Gminy za świetną współpracę, jednomyślność oraz aprobatę kierunków rozwoju gminy i proponowanych priorytetów.

Zdjęcie 1 Sesja Rady Gminy z 18.06.2014r.
Zdjęcie 2 Sesja Rady Gminy z 18.06.2014r.
Zdjęcie 3 Sesja Rady Gminy z 18.06.2014r.