Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Związek Podhalan oddział w Łącku