MAMY KORT TENISOWY W PARKU REKREACYJNYM NAD DUNAJCEM W ŁĄCKU

W 2022 r. na wniosek mieszkańców i pasjonatów tenisa ziemnego podjęto decyzję o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego, którym miała być budowa ogrodzonego kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Zgodnie z wnioskiem - kort zaplanowano do wykonania na terenach Parku Rekreacji i Wypoczynku nad Dunajcem w Łącku, bezpośrednio przy ciągu pieszo-rowerowym i trasie Velo Dunajec. Lokalizacja obiektu byłąodpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w zakresie tworzenia miejsc służących powszechnemu uprawianiu sportu oraz atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym i turystycznym.
Opracowano zatem dokumentację projektową i uzyskano wszystkie wymagane prawem pozwolenia na budowę, w tym również zawarto umowę dzierżawy gruntu z Zarządcą terenu tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym WODY POLSKIE.
Zaprojektowano kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej MONDOTURF NSF 70 15A zasypaną piaskiem kwarcowym, kolor pola gry ceglany, strefa bezpieczeństwa kolor zielony o wymiarach płyty boiska 15,00 x 32,00 m z polem gry o wym. 23,77 x 10,97 m. Ogrodzenie kortu zaprojektowano z piłkochwytów wysokości 5,00 m z siatką zabezpieczającą koloru zielonego o oczkach wielkości 4,50 x 4,50 cm.
Wartość zaplanowanych robót wg kosztorysu inwestorskiego oszacowano na kwotę 234 768 zł. W budżecie gminy na rok 2023 na ten cel została zaplanowana kwota 120 tys. zł
W styczniu bieżącego roku został złożony wniosek o pozyskanie środków finansowych na ten cel z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”. W marcu br. zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski w Krakowie rozstrzygnął konkurs, przyznając Gminie Łącko dotację w wysokości 77 540 zł.
W ogłoszonym przez gminę postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty w przedziale 278 256 zł do 325 872 zł. Z uwagi, iż złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. Kolejne przeprowadzone postępowanie również nie przyniosło rozstrzygnięcia ze względu na wysokie wartości ofert.
W związku z powyższym podjęto decyzję, że część robót budowlanych związanych z budową kortu tenisowego zostanie wykonana przez pracowników Hali Widowiskowo-Sportowej i ZGK w Łącku, natomiast wykonanie nawierzchni zostanie zlecone profesjonalnej firmie wyłonionej w postępowaniu ofertowym.
Nawierzchnię kortu wraz z dodatkową warstwą wyrównującą z EPDM oraz montażem urządzeń sportowych wykonała firma P.W. CENTRAL KORT z Lublina.
Wartość tych robót wyniosła 124 230 zł.
We własnym zakresie zostały wykonane roboty ziemne, podbudowa, zakup i montaż piłkochwytów, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Wartość robót zamknęła się kwotą
65 565 zł.
Reasumując, budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem została ukończona końcem września, a łączny koszt robót wyniósł 189 795 zł.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia nowego kortu tenisowego wraz z etapem jego powstawania.