Gmina Łącko zaprasza do udziału w projekcie pn. „Energia z natury - kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”

  Obraz1

Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

 

Gmina Łącko zaprasza do udziału w projekcie pn. „Energia z natury - kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”.

 

Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Gminy Łącko. W placówkach, które złożą formularz zgłoszeniowy, przeprowadzone zostaną zajęcia w zakresie tematyki dot. OZE, w szczególności:

  1. Energia słoneczna
  2. Energia wiatrowa
  3. Energia z wody
  4. Wodór
  5. Mój dom-,,efektywny" czy nie?
  6. Co to efektywność energetyczna?
  7. OZE w moim domu

Celem zajęć jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznych obiektów wśród ok. 500  młodych mieszkańców Gminy Łącko poprzez ich udział w zajęciach.

 

Placówka zgłasza min. 1 grupę liczącą min. 20 osób. Placówka może zgłosić większą liczbę grup. 

Czas zajęć: 1 godz. lekcyjna/grupę.

Okres realizacji: wrzesień-październik 2023r.

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 22 września br. 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w zajęciach wersja pdf

Formularz zgłoszeniowy do udziału w zajęciach wersja doc