Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiczni od września będą cieszyć się odnowionym boiskiem sportowym

W piątkowe popołudnie w Krościenku nad Dunajcem miało miejsce uroczyste przekazanie symbolicznych czeków gwarantujących przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”.

W sumie rozdysponowanych zostało 25 czeków na łączną kwotę ponad 3 mln zł, które otrzymały jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego i gorlickiego, a ich wręczenia dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z Senatorem RP Janem Hamerskim.

Gmina Łącko po raz kolejny skutecznie aplikowała o środki z tego programu, co poskutkowało otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kiczni” w kwocie ponad 77 tys. zł.

Modernizacja boiska sportowego przy SP w Kiczni jest kolejnym zadaniem dążącym do poprawy szkolnej infrastruktury sportowej przy gminnych placówkach oświatowych. W poprzednich latach, dzięki wykorzystaniu środków finansowych z różnych programów, udało się poprawić stan boisk szkolnych przy SP w Zabrzeży, Zagorzynie oraz Łącku. Obecnie trwają również prace związane z poprawą nawierzchni na obiekcie przy SP w Obidzy, a wkrótce rozpoczną się prace w tym samym zakresie na boisku przy SP w Szczereżu. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości również pozostałe obiekty będą mogły cieszyć się odnowioną nawierzchnią i nowymi urządzeniami sportowymi.

Umowa na wykonanie prac jest już zawarta, a wykonawca zobowiązał się je zrealizować do końca sierpnia br. Prace te obejmują wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym asfalcie, montaż nowego wyposażenia tj. bramek, koszy, ławek itp. Ponadto, zostanie również wymieniona nawierzchnia na istniejącym obok boiska placu zabaw.

Zdjęcie: UMWM

Podziel się: