Strażacy z OSP w Zabrzeży z promesą i odznaczeniami

W piątkowy wieczór druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży w swej strażnicy gościli delegatów ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w osobach starosty Marka Kwiatkowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Romana Potońca, którzy wręczyli strażakom promesę na kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu.

Ponadto, zasłużeni strażacy zostali odznaczeni Złotymi i Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi za ofiarną ochotniczą służbę i działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie. Złote Jabłka otrzymali druhowie: Stanisław Drabik, Włodzimierz Sroka i Zbigniew Janczura. Srebrne natomiast zostały przyznane druhom: Leszkowi Staniszowi, Antoniemu Warzecha i Tomaszowi Gromali.

Dodatkowo, odznakę Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” druhom Zbigniewowi Janczurze i Henrykowi Klimkowi wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - st. bryg. Paweł Motyka

Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wraz z przewodniczącą Rady Gminy Łącko Bernadettą Wąchała-Gawełek także pogratulowali strażakom ich zasług, wręczając przy tym pisemne podziękowania dla druhów: Krzysztofa Farona, Bogdana Rabiańskiego, Stanisława Cebuli, Piotra Gromali oraz Wacława Farona.

W spotkaniu udział wzięli również sołtys Zabrzeży Stanisław Gałysa, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Łącku Jan Mrówka, prezes OSP Zabrzeż Antoni Baran, który prowadził spotkanie, a także strażacy ochotnicy z OSP w Zabrzeży.

 

Zdjęcia: M. Olszowska – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Zdjęcie 1 Starosta M. Kwiatkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego R. Potońcem w towarzystwie strażaków z OSP Zabrzeż trzymających otrzymaną promesę.
Zdjęcie 2 Strażacy odznaczeni odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” w towarzystwie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu i jednocześnie prezea Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - st. bryg. Pawła Motyk i prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Łącku Jana Mrówki
Zdjęcie 3 Starosta odznaczający zasłużonych strażaków.
Zdjęcie 4 Starosta M. Kwiatkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego R. Potońcem w towarzystwie odznaczonych druhów odznaką
Zdjęcie 5 Starosta M. Kwiatkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego R. Potońcem w towarzystwie odznaczonych druhów odznaką
Zdjęcie 6 Druhowie z OSP w Zabrzeży w towarzystwie Wójta Jana Dziedziny, Przeowdniczącej Rady Gminy Łącko Bernadetty Wąchała-Gawełek i sołtysa Zabrzeży Stanisława Gałysy.