Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" zaprasza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Łącko do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej strategii rozwoju lokalnego (LSR) na lata 2014-2020. W związku z tym w dniu 03 listopada 2015 r. (wtorek) w godz. 11:00-12:30, w sali obrad Urzędu Gminy Łącko, odbędą się konsultacje społeczne, dotyczące wyników przeprowadzonej analizy SWOT oraz kolejnego etapu prac nad opracowywaniem LSR tj. analizy celów i wskaźników LSR oraz tworzenia planu działania. Dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.