Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian w budżecie.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu proponowanych zmian” w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD.

Ponadto zachęcamy do osobistej konsultacji w naszym Biurze mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w następujących terminach:

  • 05.07.2024 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 08.07.2024 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 09.07.2024 r. w godz. od 08:00 do 10:00.

 

Dziękujemy za zaangażowanie!

Formularz zmian oraz LSR 2016-2024 do pobrania na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl