Środki na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Łącko

Ponad 1 107 000 zł pozyskała Gmina Łącko na modernizację 14 oddziałów przedszkolnych działających przy 8 szkołach podstawowych. Środki w całości pochodzą z funduszy unijnych i budżetu państwa.

Radni Gminy Łącko na dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

- W ramach projektu, w zależności od potrzeb danej szkoły, doposażymy już istniejące lub wybudujemy nowe place zabaw. Zostanie zakupione wyposażenie do kuchni, szatni i sal: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny, tablice interaktywne, programy multimedialne. Ponadto wykonamy remonty pomieszczeń sanitarnych – mówi Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.

Celem zadania jest dostosowanie oddziałów przedszkolnych do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Działania w tym kierunku podyktowane są zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego. Projekt będzie realizowany do końca tego roku.

Zdjęcie 1 Sesja Rady Gminy Łącko w dniu 30.05.2014r.
Zdjęcie 2 Sesja Rady Gminy Łącko w dniu 30.05.2014r.
Zdjęcie 3 Sesja Rady Gminy Łącko w dniu 30.05.2014r.