Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Łącko

W dniu 31 sierpnia 2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny oraz Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Pani Lucyny Citak z dyrektorami przedszkoli i szkół z naszego terenu.

W spotkaniu wzięli także udział nauczyciele, którzy w lipcu br. w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Akty mianowania z poszczególnych szkół otrzymali:

- Szkoła Podstawowa w Jazowsku – Pani Renata Szczurek, Pani Aleksandra Florian, Ks. Mateusz Odziomek, Pani Natalia Kyrcz,

- Szkoła Podstawowa w Kiczni – Pani Agnieszka Kołodziej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – Pani Justyna Zając, Pani Dorota Duda, Pani Edyta Więcławek,

- Szkoła Podstawowa w Zagorzynie – Pani Kinga Szczepaniak, Pan Łukasz Kutwa,

- Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – Pani Ewa Wojtas,

- Szkoła Podstawowa w Szczereżu – Pani Katarzyna Majewska,

- Szkoła Podstawowa w Maszkowicach – Pani Ewa Hybel, Pani Janina Rams,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy – Pani Anna Karasińska,

- Szkoła Muzyczna w Łącku – Pan Jarosław Strączek.

Nauczyciele złożyli ślubowanie - zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela - że rzetelnie będą pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .

Wręczono również akty powierzenia funkcji dyrektora na okres pięcioletni osobom:

- Pani Janinie Bochniarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku,

- Pani Halinie Kozik – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

- Panu Rafałowi Gałysie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku

oraz pełnienie obowiązków dyrektora na okres 10 miesięcy Pani Celinie Świebockiej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy.

Wszystkim tym osobom złożono gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów w pracy zawodowej.

Dalsza część spotkania miała charakter roboczy i dotyczyła nowego roku szkolnego 2023/2024.