Katastrofalne skutki ulewnych deszczy

W wyniku ulewnych deszczy w nocy z czwartku na piątek (15/16 maja) w miejscowości Obidza nastąpiło katastrofalne wezbranie potoku obidzkiego i innych mniejszych potoków górskich. Potężny nurt dokonał olbrzymich zniszczeń dróg gminnych. W górnej Obidzy całkowicie zostało zniszczonych wiele przepustów drogowych oraz umocnień brzegowych. Katastrofalna ulewa i wezbrany potok obidzki na wiele godzin odciął od świata kilkadziesiąt domostw,  około 140 osób. Straże pożarne z terenu gminy Łącko i służby gminne przez wiele godzin walczyły w tym rejonie. W akcji ratunkowej która trwała całą noc były zaangażowane wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Łącko. W miejscowości Czerniec w wyniku zagrożenia domostwa w nocy została ewakuowana czteroosobowa rodzina. Dunajec, także stwarzał ogromne zagrożenie powodziowe i w wielu miejscach wystąpił z brzegów. Dodatkowo w wyniku nasiąknięcia gruntu w wielu miejscach nastąpiły niebezpieczne osunięcia ziemi na drogi. We wszystkich miejscowościach naszej gminy były prowadzone akcje przeciwpowodziowe.  Obecnie trwa szacowanie strat powodziowych oraz prace przywracające przejezdność dróg. Prace przywracające przepusty i umocnienia brzegowe zostaną podjęte po opadnięciu wód powodziowych. Obecnie ich stan jest wciąż wysoki.