Rusza kolejna tura składania wniosków o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Łącko informuje, że od dnia 9.01.2023 r. mieszkańcy Gminy Łącko mogą składać w urzędzie wnioski w ramach drugiej transzy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach drugiej transzy to 1,5 tony.  Limit niewykorzystany w ramach pierwszej transzy powiększa limit dostępny w ramach drugiej transzy do 3 ton łącznie. Cena węgla wynosi 1 950 zł brutto za tonę.

Węgiel w preferencyjnej cenie, w ramach drugiej transzy, będą mogły kupić od samorządu osoby:

  • uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  • które nie dokonały dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie poniżej 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Zakup węgla będzie możliwy po złożeniu wniosku:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Łącko, w pokoju nr 2.
  • za pomoc komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod informacją) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

 

Procedura wydawania węgla

  1. Pracownik Urzędu skontaktuje się telefonicznie i poinformuje o możliwości odbioru węgla.
  2. Po otrzymaniu informacji mieszkaniec zgłasza się do kasy w Urzędzie Gminy, aby dokonać płatności za węgiel.
  3. Następnie z potwierdzeniem zapłaty zgłasza się po odbiór węgla na gminny skład węgla zlokalizowany na placu targowym w Łącku (obok PSZOK i Oczyszczalni Ścieków). Skład, w celu odbioru węgla, czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 7:30-14:30.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łącko, w pokoju nr 2 lub pod numerami telefonów: 18-41-40-751 oraz 18-41-40-749.

 

Wniosek w ramach drugiej transzy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach - POBIERZ