REWITALIZACJA ŁĄCKIEGO SKWERKU

W związku z licznymi głosami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi poprawy wizerunku łąckiego rynku, a konkretnie „skwerku” został opracowany projekt rewitalizacji tej przestrzeni.

Zakres projektu obejmuje likwidację obecnej fontanny wraz z murkami i ławkami, budowę nowej fontanny posadzkowej, budowę tężni solankowej, montaż nowych ławek oraz wykonanie nasadzeń krzewami ozdobnymi.

Na realizację zamierzenia projektowego gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 492 tys. zł, pod warunkiem zakończenia realizacji w bieżącym roku.

Zdjęcie 1 Wizualizacja skwerku w Rynku w Łącku
Zdjęcie 2 Wizualizacja skwerku w Rynku w Łącku
Zdjęcie 3 Wizualizacja skwerku w Rynku w Łącku
Zdjęcie 4 Wizualizacja skwerku w Rynku w Łącku