Rekrutacja uzupełniająca dzieci

W związku z rezygnacją 1 uczestnika projektu, Realizator ogłasza nabór na wolne miejsce w oddziale przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu "Wesołe przedszkolaki w m. Łącko".
Rekrutacja uzupełniająca dzieci będzie prowadzona w okresie od dnia 3 do 10 stycznia 2018 r. 

Do pobrania:
Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenia dodatkowe (dzieci)
Umowa (dziecko)Podziel się: