Rekrutacja uzupełniająca dzieci

W związku z rezygnacją 2 uczestników projektu, Realizator ogłasza nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu "Wesołe przedszkolaki w m. Łącko". 
Rekrutacja uzupełniająca dzieci będzie prowadzona w okresie od dnia 26 lutego do 5 marca 2018 r. 

Do pobrania:
Aneks nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenia dodatkowe (dzieci)
Umowa (dziecko)

Podziel się: