Projekt "Małopolski e-Senior"

 

projekt

 

Me-s2


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje o możliwości udziału w projekcie Małopolski e-Senior. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Projekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie Gminy Łącko przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która:

 • ukończyła 65 lat,
 • mieszka na terenie Gminy Łącko.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 1. Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 2. Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 3. Moja pierwsza poczta elektroniczna
 4. Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 5. Facebook – serwis społecznościowy
 6. Aktywność obywatelska online
 7. Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 8. Podstawy obsługi edytora tekstu
 9. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 10. Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 11. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 12. Sprawy codzienne a Internet
 13. Potrzeby duchowe a Internet
 14. Zarządzanie swoimi finansami
 15. Rozrywka z Internetem

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 1 tel. 18-414-07-35) w godzinach od 07:30 do 15:30.


DOKUMENTY DO POBRANIA (należy drukować dwustronnie):

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Małopolski e-Senior”
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png

Formularz zgłoszeniowy do projektu “Małopolski e-Senior”
(Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Małopolski e-Senior”)

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
(Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Małopolski e-Senior”)
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
(Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Małopolski e-Senior”)
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Test diagnostyczny
(Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Małopolski e-Senior”)
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu


Podziel się: