Referat Podatkowy

 

Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

UCHWAŁA NR 93/XXVII/2016 RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 19 października 2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja dotyczy osób fizycznych posiadających las
Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja dotyczy osób fizycznych posiadających nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości

Nowa uchwała Rady Gminy Łącko
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego
Informacja dotyczy osób fizycznych posiadających grunty rolne
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji od środków transportowych
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 7 października 2016 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

UCHWAŁA NR 94/XXVII/2016 RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko w 2017 r.

UCHWAŁA NR 112/XXVIII/2016 RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Podziel się: