Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 06.05.2019 r. rozpoczął działanie Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Ukierunkowany jest on na :

 1. Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań;
 2. Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta;
 3. Motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do poradni specjalistycznych;
 4. Udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym ( rozmowy podtrzymujące lub uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób);
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy (ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób);
 6. Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii (ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób);
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej;
 8. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy i poza gminą zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient;
 9. Stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 10. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo  dla rodziców niewydolnych wychowawczo ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób;
 11. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla matek i ojców samotnie wychowujących dzieci( ewentualne utworzenie grupy wparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób);
 12. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych ( uwrażliwienie rodziców na uczucia dziecka  zdobycie umiejętności uważnego słuchania, poznanie sposobów zachęcających dziecko do współpracy i samodzielności);
 13. Interwencja kryzysowa

 

Punkt konsultacyjny będzie również koncentrował swoje działania na pomocy w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się problemami uzależnienia, współuzależnienia oraz doświadczania przemocy i bezradności opiekuńczo- wychowawczej nie są wyjątkami i nie muszą samodzielnie przeżywać swoich kłopotów. W tym celu planowane jest utworzenie przy punkcie konsultacyjnym grup wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Umożliwi to stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z danym problemem, pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „ błędnego koła” oraz pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli nad tym co się dzieje w życiu, poprzez:

 • dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu,
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
 • wymianę użytecznych informacji,
 • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań


Grupy będą liczyć nie więcej niż 15 osób. Spotkania utworzonych grup wsparcia planowane są raz na kwartał. Każdorazowo sesja będzie trwała 4 godziny i prowadzona będzie przez specjalistę w danej dziedzinie lub pracownika socjalnego.

W punkcie konsultacyjnym dyżury będą pełnić:

1) Psycholog,
2) Radca Prawny,
3) Pracownik socjalny - specjalista do spraw przemocy w rodzinie,
4) Pracownik socjalny,
5) Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (np. psychoterapeuta, mediator).

Pomoże to w udzieleniu kompleksowego wsparcia w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów Punktu Konsultacyjnego.

Szczegóły dyżurów w zakładce: Punkt Konsultacyjnego dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia w Łącku (wejście tak jak do Klubu Seniora - od strony parkingu).

 

PLAN DYŻURÓW

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.
Łącko 662 – Budynek Ośrodka Zdrowia (wejście od strony parkingu)

 

maj  2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6  
16:00 – 17:00
Pracownik Socjalny

 

10:00 - 12:00
Psycholog


14:00 -15:00
Członek Gminnej
Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii


15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

8  
15:30 – 17:30
Pracownik Socjalny

 

 

9

15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

 

10

10:00 -11:00
Członek Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii


15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

11

 

12

 

13


16:00 – 17:00
Pracownik Socjalny

14

10:00 - 12:00
Psycholog

15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

15


15:30 – 17:30
Pracownik Socjalny

16


15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

17


15:30 – 16:30
Pracownik Socjalny

18

 

19

 

20

21

 

22

 

23

 

 

24

25

 

26

 

27

28

 

29

 

30

 

31

 

 


Podziel się:

Jakość powietrza: