Pumprtack nad Dunajcem w Łącku już gotowy!

Zakończone zostały prace związane z budową pumptrack’u, który zlokalizowany jest na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych nad Dunajcem w Łącku. Tor rowerowy nabrał właściwych kształtów, a aktualnie trwa montaż elementów małej architektury, takich jak stojaki na rowery czy ławki.

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych, w zakres których wchodzi: wykonanie robót ziemnych, nasypów i podbudowy, wykonanie toru z betonu asfaltowego o długości 200 mb,  malowanie linii, humusowanie i wykonanie chodników dywanowych oraz wykonanie drenażu.

Z uwagi na wystąpienie pandemii spowodowanej przez COVID-19, realizacja prac musiała zostać czasowo wstrzymana, jednak obecnie prace chylą się ku końcowi.

Zadanie to jest realizowane w ramach projekt pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podziel się: