PSZOK w Jazowsku już jest otwarty

W ostatnich dniach w Jazowsku otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to drugie takie miejsce w naszej gminie, gdzie możemy przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci.
PSZOK powstał w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 5.Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
Na realizację zadania ZGK w Łącku otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 650 218,78 zł, przy całkowitej wartości zadania równej 1 941 433,90 zł.
PSZOK w Jazowsku będzie czynny:
poniedziałek, czwartek: 7.00 - 15.00,
II i IV sobota miesiąca: 7.00 - 15.00,
wtorek, środa, piątek, pozostałe soboty miesiąca: nieczynne.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 18 444 55 58.
Zdjęcie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jazowsku
Zdjęcie 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jazowsku
Zdjęcie 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jazowsku