Przekazanie wyposażenia i sprzętu strażackiego dla 12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko

W połowie stycznia br. dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko zostało wzbogaconych o nowy sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Podczas zebrania Poseł na Sejm PR Edward Siarka, Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina, Zastępca Wójta Gminy Łącko – Paweł Dybiec oraz Radny Gminy Łącko – Jan Mąka przekazali nowo zakupione wyposażenie na ręce Komendanta Gminnego OSP – Mariusza Piwowara, Prezesa Zarządu Gminnego OSP - Jana Mrówki oraz na ręce komendantów, naczelników i strażaków ochotników z poszczególnych jednostek.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu jednostki otrzymały:

  • Aparat powietrzny – 10 zestawów;
  • Podnośnik ramowy – 12 zestawów;
  • Zestawy zabezpieczające teren działań – 6 zestawów;
  • Wyciągarka samochodowa do pojazdu ratowniczo – gaśniczego – 1 zestaw;
  • Wentylator oddymiający mgłowy – 1 sztuka;
  • Pilarka ratownicza – 3 sztuki;
  • Urządzenie hydrauliczne – nożyco-rozpieracz – 1 sztuka;
  • Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – 5 sztuk.
  • Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 133,7 tys. zł, z czego otrzymana dotacja to 120 150 zł.

Wręczenie sprzętu miało miejsce w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagorzynie.

 

Podziel się:

Jakość powietrza: