Przekazanie promes w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2019”

W dniu dzisiejszym w Łąckim Amfiteatrze miało miejsce uroczyste przekazanie promes w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Promesy przekazali Marszałek Witold Kozłowski, Wicemarszałek Łukasz Smółka wraz z Radnymi Województwa Małopolskiego Urszulą Nowogórską i Martą Mordarską. Towarzyszyli im również Posłowie na Sejm RP Edward Siarka i Jan Duda.

Gwarancję otrzymania dofinansowania przekazano włodarzom gmin i miast z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego  i tatrzańskiego.

W tegorocznej edycji Konkursu została przyznana dotacja dla 118 Gmin na prace w 121 remizach o łącznej wysokości 4 379 419 zł. W bieżącym roku również WFOŚiGW w Krakowie współfinansuje przedsięwzięcia związane z wykonaniem robót budowlanych w remizach strażackich na kwotę 1 mln. zł. Realizowany od 2009 r. program „Małopolskie Remizy” jest unikatowym w skali kraju. Dotychczas w ramach programu przyznano blisko 32 mln. zł.  Z przeznaczeniem na remonty w 784 małopolskich remizach OSP. Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki na realizację Programu wpływają znacząco na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę środowiska. 

Podziel się: