Promocja Jabłek Łąckich w Brukseli

Prezentacja jabłek łąckich przebiegała dwutorowo: z jednej strony sami górale z Łącka i okolic w strojach regionalnych oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcali przy specjalnie na tę okazję przygotowanych stoiskach do spróbowania wyjątkowego smaku jabłek, z drugiej jabłka zostały umieszczone na stołach obradujących, a także minister Marek Sawicki przypomniał o odbywającej się degustacji podczas konferencji prasowych i spotkań z zagranicznymi politykami. Do promocji włączył się także Jerzy Buzek – przewodniczący parlamentu europejskiego.

 

Na cele promocyjne przygotowano ponad dwie tony jabłek (ok. 12 tys. sztuk), pochodzących z gospodarstw sadowniczych Stefana Myjaka z Zabrzeży, Krzysztofa Kurzei z Łącka, Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej oraz z Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o. Każde promowane jabłko miało naklejkę informującą o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym oraz było zapakowane w kartonowe pudełko, spełniające zarazem funkcję informacyjną – umieszczono na nim mapę informującą o położeniu Łącka oraz opis jabłek. Hasłem akcji promocyjnej było: „Polska smakuje”.

 

Polecać tradycyjne jabłka, z Łącka do Brukseli pojechali przedstawiciele Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa: Tadeusz Myjak, Andrzej Bukała, Krzysztof Kurzeja, Krzysztof Maurer, Joanna Maurer. Stowarzyszenie to rozpoczęło i od kilku lat prowadzi promocję jabłek łąckich.

 

Na swoim blogu minister Sawicki napisał: „Obecność polskich jabłek w Brukseli jest kontynuacją akcji promocyjnej artykułów rolno-spożywczych prowadzonej przez polską Prezydencję i prezentowania ich jako produktów specyficznych wyróżniających się wysoką jakością.” Specyfika tych owoców polega na wyrazistym smaku i zapachu, a także szczególnej soczystości, jabłka z Łącka posiadają większy rumieniec niż te z innych regionów Polski, a to dzięki specyficznemu mikroklimatowi i ukształtowaniu terenu (większość sadów znajduje się na stokach o nachyleniu 15 stopni). Unikalność jabłek łąckich została potwierdzona już dwukrotnie: w roku 2005 zostały wpisane na polską listę Produktów Tradycyjnych, a w 2010  przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych (to pierwsze polskie jabłka posiadające to odznaczenie).

 

Podobnie jak wcześniej truskawki kaszubskie, jabłka łąckie podbiły… podniebienia przybyłych do Rady i Parlamentu Europejskiego delegatów z całej Europy.