Prawie 10 km nowej nawierzchni na drogach gminnych!

                                               

Podpisana została umowa na modernizację 15 odcinków dróg gminnych, których łączna długość wyniesie prawie 10 km. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 4,4 mln zł, 15 odcinków dróg gminnych zyska nową nawierzchnię. Całkowita wartość robót związanych z modernizacją  dróg  wynosi 5,34 mln zł.   

Zakres robót obejmował będzie między innymi: poszerzenia jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie podbudowy, poprawę odwodnienia dróg, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie korpusu drogowego.

Zgodnie z zawartą umową roboty powinny zakończyć się w listopadzie br.

 

                                                                              Polski Ład - logo 

                       

Zdjęcie 1 Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko