Pozyskaliśmy pierwsze dofinansowanie w 2023 r. W Maszkowicach przystępujemy do realizacji kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

W Nowy Rok wchodzimy z dobrymi wiadomościami. Wczoraj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Zastępca Wójta Gminy Łącko Pan Paweł Dybiec z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego odebrał pamiątkowy czek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice – etap IIB wraz z budową sieci wodociągowej” w kwocie ponad 2,7 mln zł. Wartość całego zadania to ok. 3,4 mln zł.

Zadanie Gminy Łącko zostało wybrane do dofinansowania w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z założonym harmonogramem inwestycja powinna zostać zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku. Wnioskowanie o te środki było możliwe dzięki posiadaniu przez gminę gotowej dokumentacji technicznej oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

 

Zdjęcie 1 Przekazanie promesy na na Budowę kanalizacji sanitarnej w Maszkowicach - II etap oraz sieci wodociągowej