Ponad 6 mln złotych na inwestycje w turystykę dla Gminy Łącko

W dniu wczorajszym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim ogłoszono wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Miło nam poinformować, że cztery zadania, o dofinansowanie których ubiegała się Gmina Łącko uzyskały aprobatę premiera. Nasza Gmina aplikowała o wsparcie środkami finansowymi następujących inwestycji:

- Budowa Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej;

- Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej;

- Zagospodarowanie terenu na Górze Zyndrama w Maszkowicach;

- Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko.

Łączna przyznana kwota dofinansowania przeznaczona na realizację tych zadań wynosi 6 044 442 zł. Pozyskanie takich środków było możliwe dzięki dużej aktywności inwestycyjnej Gminy Łącko w ostatnich latach. Kwota wsparcia dla gmin to 40% średniej rocznej wartości wydatków inwestycyjnych gminy z ostatnich 5 lat.

Pozyskane środki będą stanowić zastrzyk finansowy związany z budową powstającego Centrum Kultury w Łącku, co znacząco przyczyni się do sprawnej realizacji tego przedsięwzięcia.

Kolejna inwestycja wsparta tymi środkami to budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej. Obiekt ten będzie budynkiem użyteczności publicznej, łączący w sobie kilka funkcji, takich jak: pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, bibliotekę, wielofunkcyjne sale spotkań/świetlice, pomieszczenie techniczno-socjalne, WC, a także punkt informacji turystycznej.

W ramach naboru, przeznaczonego na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, Gmina Łącko pokusiła się o wnioskowanie na wsparcie takiej inwestycji jak zagospodarowanie terenu na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Od lat wiadomo jak istotny jest to punkt na mapie naszej gminy, jednak do tej pory nie był on skutecznie eksponowany. Dzięki przyznanej dotacji Gmina Łącko będzie mogła  nabyć działkę, na której znajduje się prehistoryczna warownia, sfinansować dokumentację projektową oraz zagospodarować teren na cele turystyczne. Zapewniona zostanie również odpowiednia infrastruktura drogowa prowadząca do osady na Górze Zyndrama polegająca na budowie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, a także punktem obsługi turystów.

Gmina otrzymała również wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko. Inwestycja ta kryje w sobie szereg zadań, których celem jest wzbogacenie infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko. Przedsięwzięcie zakłada m.in. dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku budowy Wieży Widokowej w miejscowości Wola Kosnowa na Górze Modyń, rozpoczęcie budowy bacówki, wiat turystycznych z ławo-stołami, tablic z mapami Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego i innych pasm, parkingów oraz drogowskazów wskazujących szlaki górskie. W ramach tego zadania chcemy również poszerzyć swoją ofertę o rozbudowę ścieżek pieszo-rowerowych, budowę siłowni plenerowych czy też placów zabaw promując aktywny i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Idąc w ślad dużego zainteresowania oddanego do użytku w ubiegłym roku pumptracku, planujemy budowę skateparku oraz budowę strefy wspinaczkowej.

Podziel się:
Zdjęcie 1 Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z posłanką Anną Paluch przedstawiający wyniki naborów z RFIL dla gmin górskich - Zdjęcie MUW w Krakowie