Pomoc Żywnościowa

W dniu 18 maja 2020 roku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Krakowa dostarczyli dla mieszkańców Gminy Łącko 29 ton artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Artykuły żywnościowe zostały przywiezione z magazynów w Brzegach z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem  Kierownika i Pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Łącka za pomoc w rozładunku i dezynfekcji obejść, do Właścicieli i Pracowników firmy Unimat w Łącku za udostępnienie wózka widłowego i za wirtuozerię w precyzji dla operatora. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za udostępnienie magazynu i cierpliwość.

Szczególne podziękowania należą się również Pracownikom Socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za ciężką, fizyczną pracę przy wydawaniu żywności.

Pomocą objętych zostało 844 osób z terenu Gminy Łącko, spełniających kryterium dochodowe, tj. 1402,00 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 1056,00 zł na osobę w rodzinie.

Podziel się: