Pomoc dla pogorzelca z Woli Kosnowej

W dniu 10 lipca br. Janusz Klag Wójt Gminy Łącko przekazał Panu Janowi Myjakowi datki zebrane w zbiórce publicznej, zorganizowanej przez Gminę Łącko 7 lipca  podczas wędrówki na Modyń.
Pan Jan w wyniku pożaru 30 czerwca stracił dach nad głową. Mimo wysiłków strażaków drewnianego budynku nie udało się uratować. Na czas odbudowy poszkodowanemu udostępniono mieszkanie zastępcze będące w zasobach gminy. Wsparciem socjalnym objął go również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Mieszkańcy Woli Kosnowej bardzo mocno zaangażowali się w pomoc pogorzelcowi. Pan Stanisław Duda radny z tej miejscowości przewodniczy komitetowi pomocy na rzecz odbudowy domostwa Pana Jana Myjaka.
Miejmy nadzieję, że zaangażowanie władz samorządowych, firm i ludzi dobrej woli pozwoli jak najszybciej Panu Janowi wprowadzić się do nowego mieszkania.

Podziel się:
Przekazanie datków. Od lewej: Jan Myjak, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.
Przekazanie datków ze zbiórki publicznej. Od lewej: Stanisław Duda Radny Gminy Łącko i Sołtys Woli Kosnowej, Tadeusz Zaremba Zastępca Wójta Gminy Łącko, Jan Myjak, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, Józef Dziedzina, Józef Krajewski, Józef Wąchała.
Prace przy odbudowie mieszkania.