Podsumowujące zajęcia z programowania

W czasie ferii, w każdej ze szkół objętych projektem "Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko", odbywały się ostatnie już zajęcia z programowania.

Uczniowie czynnie i z zaciekawieniem brali udział w spotkaniach z trenerami. W ten sposób pogłębiali swoją wiedzę i rozwijali umiejętności.