Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Dobiegła końca zbiorka odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie. Zebrana została rekordowa ilość - 288,6 ton.

Trwa jeszcze likwidacja różnego rodzaju „dzikich” wysypisk, które zostały zgłoszone do ZGK w Łącku.

Szacujemy, że łączny koszt tegorocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z naszych 16 sołectw wyniesie około 350 tys. zł. Jest to ogromna kwota, ale i też ilości odpadów wystawionych przez naszych mieszkańców były niespotykane do tej pory, co przedstawia poniższy wykres.

 

zdj_wielogabaryty

 

Należy również dodać, że w bardzo szybki sposób rośnie liczba odpadów komunalnych zbieranych w naszej gminie w trakcie comiesięcznych zbiórek. Średniomiesięczny koszt takiej zbiórki zbliża się już do 200 tys. zł. Z jednej strony należy się cieszyć, bo oznacza to, że zdecydowanie mniej śmieci trafia do lasów bądź innych, ustronnych miejsc jak również do pieców. Z drugiej strony rosną w zatrważający sposób koszty tzw. „obsługi” gospodarki odpadami na terenie Gminy Łącko, co przełoży się na szybsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę odpadami w budżecie gminy w bieżącym roku.

Pomimo analizy i przyjętych założeń przy ustalaniu na 2020 r. wysokości stawek za odpady na terenie naszej gminy, system, który wg założeń ustawy ma się bilansować z opłat zbieranych od mieszkańców w żaden sposób się nie bilansuje. W naszej gminie obecne stawki dla mieszkańców pozwolą sfinansować prawdopodobnie 10 miesięcy odbioru odpadów komunalnych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na rok 2021.

Podziel się: