Podpisano umowę na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Łącko z Funduszu Sprawiedliwości

Wczoraj w stolicy Wójt Gminy Łącko –  Jan Dziedzina wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edytą Marczyk w Ministerstwie Sprawiedliwości popisali umowę na zakup sprzętu i wyposażenia dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, a mianowicie dla OSP z Czarnego Potoku, Czerńca, Jazowska, Kadczy, Kiczni, Łącka, Maszkowic, Obidzy, Woli Kosnowej, Zabrzeży, Zagorzyna i Zarzecza. Jednostki te wzbogacą się o:

  • Aparat powietrzny – 10 zestawów;
  • Podnośnik ramowy – 12 zestawów;
  • Zestawy zabezpieczające teren działań – 6 zestawów;
  • Wyciągarka samochodowa do pojazdu ratowniczo – gaśniczego – 1 zestaw;
  • Wentylator oddymiający mgłowy – 1 sztuka;
  • Pilarka ratownicza – 3 sztuki;
  • Urządzenie hydrauliczne – nożyco-rozpieracz – 1 sztuka;
  • Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – 5 sztuk.

Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakup wyposażenia i sprzętu dla strażaków - ratowników czynnie uczestniczących w działaniach i czynnościach mających na celu pomoc poszkodowanym z pewnością przyczyni się do wzrostu standardu ich pracy i jakości udzielanej pomocy.

Podziel się:

Jakość powietrza: