Podczas gdy uczniowie wypoczywają, ich szkoły się modernizują

Za nami półmetek wakacji i, pomimo że jeszcze daleko do powrotu uczniów do szkół, w naszych placówkach oświatowych wiele się dziej. Trzy szkoły z naszego terenu przechodzą kompleksową termomodernizację, a są to Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, Szkoła Podstawowa w Szczereżu i Szkoła Podstawowa w Jazowsku. We wszystkich trzech budynkach docieplane są ściany i stropy, a także wymieniana jest stolarka okienno-drzwiowa. Na dachu każdej placówki pojawią się panele fotowoltaiczne, które zostaną połączone z projektowanymi instalacjami budynku oraz siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, w Zabrzeży i na starej części szkoły w Jazowsku położone zostanie nowe pokrycie dachowe. Oprócz tego placówka w Zabrzeży przechodzi remont kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. i wymianą kotła olejowego na gazowy.

Realizacja projektu wpłynie nie tylko na większy komfort uczniów i pracowników szkół, ale też pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania tych placówek.

Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łącko dofinansowane jest kwotą ponad 3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 3,5 mln zł.

Zdjęcie 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczereżu
Zdjęcie 2 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jazowsku
Zdjęcie 3 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabrzeży
Zdjęcie 4 Wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych
Zdjęcie 5 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Zabrzeży