Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024, Koła łowieckiego "Gorce" w Kamienicy

Nasz znak: PNO.6151.9.2023

Łącko, 18.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r Prawo łowieckie (Dz.U.2023, poz.1082 t.j.),  Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/24 w obwodzie nr 212, KOŁA ŁOWIECKIEGO „GORCE” obejmujący teren w zasięgu administracyjnym Gminy Łącko (pozycja 3 i 10 załącznika nr 1).

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- plan polowań zbiorowych 2023/2024 Koła Łowieckiego „GORCE”.

 

Z up. Wójta

Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

-  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko,

-  na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,

-  Sołtysi wsi – Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola Piskulina.